Beperkingen op het gebruik van CEF's

Het gebruik van Functional State Correctors (CEF) is niet representatief geen gevaar​ Er wordt geen gewenning of afhankelijkheid waargenomen bij CEF-gebruikers. Er zijn echter beperkingen op het gebruik ervan. In de volgende gevallen wordt het niet aanbevolen om de CEF zelf te dragen:

  • Als u een pacemaker, is het verboden om een ​​CEF te dragen op de directe projectie van de stroombron van de stimulator, omdat dit de levensduur van de batterij kan verkorten. U kunt CEF's echter op alle andere delen van het lichaam dragen.
  • Tijdens operaties onder anesthesie, aangezien CEF de effecten van anesthesie aanzienlijk vermindert.
  • Gedurende elektrofysiologische onderzoeken (elektrocardiografie / ECG, elektro-encefalografie / EEG enz.), om objectieve onderzoeksresultaten te verkrijgen.
  • In het geval van acute chirurgische aandoeningen waarbij dechirurgische noodsituatie.
  • Bij stenen in verschillende organen (vooral in de galblaas), moet de CEF met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt, het wordt aanbevolen om het niet permanent te dragen, maar door het dragen ervan te "doseren".
  • Het is niet aan te raden om de CEF tijdens uw lichaam te dragen zwangerschap.

In alle bovengenoemde gevallen het wordt aanbevolen en zelfs noodzakelijk om gestructureerd water te drinken met behulp van de CEF. Het is alleen raadzaam om de corrector niet bij u te dragen.

CEF's verliezen hun nut als u immunosuppressieve therapie ondergaat na bijvoorbeeld een orgaanimplantatie. Het effect van de behandeling druist in tegen de werking van CEF's en maakt ze ondoelmatig.