Introductie

 • Alternativa behoudt zich het recht voor om de algemene verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie op de site te publiceren.
 • De algemene verkoopvoorwaarden zijn de voorwaarden die ter plaatse van kracht zijn op de dag van de orderbevestiging.
 • Het doel van deze verkoopvoorwaarden is om de rechten en plichten van beide partijen te definiëren in het kader van de online verkoop van goederen en diensten die door Alternativa aan de klant worden geleverd.

Productinformatie

 • De foto's van de producten verkocht op www.alternativa.be hebben geen contractuele waarde.
 • De basiskenmerken en prijzen van goederen en diensten die elektronisch worden verkocht, worden op de website vermeld.

Identiteit

 • Alternativa communiceert ook informatie over zijn identiteit aan consumenten onderaan zijn webpagina

Respect voor privacy

 • De klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden alvorens zijn bestelling te bevestigen.
 • In overeenstemming met de "Algemene Verordening Gegevensbescherming" (RGPD), heeft de klant van de site www.alternativa.be het recht om zijn gegevens in te zien, te corrigeren en om verwijdering ervan te verzoeken.
 • De door de klant gevraagde informatie is nodig om de bestelling te verwerken. Als de klant ermee instemt om persoonlijke gegevens mee te delen, heeft hij het recht om deze in te zien, te verwijderen en te corrigeren.
 • Informatie en gegevens over u zijn essentieel voor het beheer van bestellingen en onze commerciële relatie. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, gaat u ermee akkoord ze over te dragen aan bedrijven die bijdragen aan deze relaties, zoals bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van diensten en bestellingen om deze te beheren, uitvoeren, verwerken en betalen. Deze informatie en gegevens worden ook bewaard voor veiligheidsdoeleinden om te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen.
 • Om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, deze te corrigeren en / of zich ertegen te verzetten, kunnen klanten het contactformulier gebruiken om online te schrijven
 • De klant erkent dat hij cookies accepteert
 • Alternativa specificeert dat cookies daarom alleen worden gebruikt om de gepersonaliseerde diensten van de klant te verbeteren en deze heeft het recht om zich te verzetten tegen het gebruik ervan op de site.

Levering van goederen en diensten

 • Alternativa verbindt zich ertoe de bestelling alleen te honoreren binnen de limiet van de beschikbare voorraden van de goederen. In geval van voorraadtekort verbindt Alternativa zich ertoe de klant hiervan op de hoogte te brengen.
 • Als een bestelling abnormaal is, of om kwaadwillige redenen of om een ​​andere legitieme reden, in het bijzonder in geval van niet-betaling, wordt geplaatst, behoudt alternativa zich het recht voor om de bestelling te weigeren en contact op te nemen met de klant.
 

Prijs

 • Bij het valideren van de bestelling is de te betalen prijs de all-inclusive prijs.
 • De prijzen van goederen en diensten zijn uitgedrukt in euro's, alle belastingen en heffingen inbegrepen (BTW, douanerechten en inklaringskosten voor de invoer van producten die op onze site worden aangeboden).

Bestellingen

 
 • Onze productaanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en zolang ze zichtbaar zijn op de site.
 • De klant kiest een bestaand afleveradres, anders wordt de bestelling geweigerd.
 • Wegens gebrek aan instructies of fouten bij het bestellen, neemt de klant de volledige verantwoordelijkheid voor leveringsfouten.
 • De hoogte van de bezorgkosten is afhankelijk van het aantal bestellingen en de door de klant gekozen bezorgmethode. In alle gevallen wordt het bedrag van de bezorgkosten aan de klant meegedeeld voordat de bestelling wordt bevestigd.
 • Levertijden zijn beschikbaar op de website en kunnen variëren afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten in het onderwerp van de bestelling.
 • De levertijd is gebaseerd op werkdagen en komt overeen met de gemiddelde tijd van voorbereiding en levering van de bestelling in de regio.
 • De leveringstermijn begint op de dag dat Alternativa de bestelling bevestigt.
 • Puur ter indicatie, en niet als verplichting jegens Alternativa, is de opgegeven levertijd doorgaans 3 werkdagen na bevestiging van de bestelling door Alternativa.
 • Als er echter geen goederen beschikbaar zijn en Alternativa moet worden aangevuld bij de leverancier, is de levertijd 2-5 weken, die kan worden verlengd tijdens vakanties of schoolvakanties.
 • Als de leverdata van de verschillende producten die tegelijkertijd besteld zijn, verschillen, is de leverdatum van de bestelling de vroegste datum. Alternativa behoudt zich echter het recht voor om de goederen te splitsen. In dit geval worden extra bezorgkosten aan de klant meegedeeld in vergelijking met die inbegrepen in de all-inclusive prijs.
 • De bevestiging van de bestelling houdt de aanvaarding in van deze algemene verkoopvoorwaarden zonder enige beperking of voorbehoud.
 • De klant plaatst een bestelling via de site “www.alternativa.be” door het online formulier op de site in te vullen en zijn e-mailadres op te geven.
 • Als er een lange periode van inactiviteit is tijdens de verbinding, is het wellicht niet langer mogelijk om de goederen en diensten te garanderen die door de klant zijn geselecteerd vóór de inactiviteit. De klant zal dan zijn keuze van producten en diensten vanaf het begin opnieuw moeten doen.

Leveringen

 • Als de bezorging vertraging oploopt, wordt de bestelling niet geannuleerd.
 • Alternativa laat de klant per e-mail weten dat de bezorging vertraging oploopt.
 • De klant kan dan beslissen om de bestelling te annuleren en een kennisgeving van annulering van de bestelling zal per e-mail naar alternativa worden gestuurd.
 • Als Alternativa de bestelling niet verzendt na ontvangst van het annuleringsbericht van de klant, blokkeert het de levering en stort het elk bedrag dat de klant kan afschrijven binnen veertien dagen na ontvangst van het annuleringsbericht terug.
 • Als Alternativa de bestelling heeft verzonden na ontvangst van het annuleringsbericht van de klant, kan de klant de bestelling nog steeds annuleren door het pakket te weigeren. Vervolgens vergoedt Alternativa de klant het afgeschreven geld en de betaalde retourkosten binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde pakket dat nog in de originele staat is.
 • Wanneer het pakket duidelijk beschadigd is op het moment van levering, is de klant verantwoordelijk voor het maken van de reserveringen en klachten die hij nodig acht, of zelfs voor het afwijzen van het pakket.
 • De klant moet ervoor zorgen dat de aan hem geleverde goederen overeenstemmen met de bestelling. Indien de fysieke toestand of de kwaliteit van de goederen niet voldoen aan de specificaties vermeld op de leveringsbon, dient de klant de klantenservice hiervan per e-mail op de hoogte te stellen en de goederen terug te sturen naar het door Alternativa opgegeven adres.

Herroepingsrecht en retournering van producten

 • De klant heeft het recht om zijn herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst of herroeping van de bestelling.
 • Als deze termijn op een zaterdag, zondag of feestdag afloopt, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
 • Klanten die gebruik willen maken van het herroepingsrecht, dienen deze artikelen in hun originele verpakking binnen de bovengenoemde termijn te retourneren met een kopie van de aankoopfactuur als bijlage, maar op eigen kosten.
 • In het geval van een retourzending van een product, wordt aanbevolen om het pakket met een trackingnummer te retourneren om te voorkomen dat het pakket tijdens het verzendproces verloren gaat, daarom kan Alternativa niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Alternativa verbindt zich ertoe om al het geld dat is ontvangen bij de verkoop van het onroerend goed terug te betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de informatie met betrekking tot de wens van de klant om zich terug te trekken.
 • De retourzending moet in de originele en complete staat blijven (verpakking, instructies, etc.) om in nieuwstaat te worden doorverkocht (geen krassen, geen zichtbare schade en het originele label is intact), en een kopie van de aankoopfactuur of levering opmerking is bijgevoegd.

Betaalmethoden

 • De geaccepteerde betalingsmethoden zijn als volgt: Creditcard en bankoverschrijving
 • Het debiteren van de kaart wordt uitgevoerd vóór de verzending van de bestelde goederen.
 • Door informatie over zijn bankkaart te verstrekken, machtigt de klant Alternativa om het bedrag dat overeenkomt met de all-inprijs van zijn bankkaart af te trekken. Hiervoor bevestigt de klant dat hij de houder is van de te debiteren bankkaart, en de naam die op de bankkaart verschijnt, is inderdaad zijn naam. De klant deelt de zestien cijfers en de vervaldatum van zijn bankkaart mee, evenals het nummer van het zichtbare wachtwoord (indien van toepassing). In het onwaarschijnlijke geval dat de all-inclusive prijs niet kan worden afgeschreven, wordt de online verkoop automatisch onmiddellijk beëindigd en wordt de bestelling geannuleerd.
 • Indien wordt bewezen dat de verkochte goederen niet voldoen aan de eisen, verbindt Alternativa zich ertoe de klant schadeloos te stellen of de producten die niet voldoen aan de bestelling om te ruilen na ontvangst van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging vergezeld van de aankoopfactuur.
 • Afhankelijk van de keuze van de klant, zal Alternativa het product omruilen of terugbetalen.

Merken

 • Het merk Alternativa, evenals alle merken die op de site aanwezig zijn, zijn het exclusieve eigendom van alternativa.
 • Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Alternativa is het ten strengste verboden om deze merken, illustraties, afbeeldingen en logo's op welke manier en om welke reden dan ook te kopiëren, te wijzigen of te gebruiken.
 • Alle teksten, commentaren, werken, illustraties, werken en afbeeldingen die op deze site worden gekopieerd of weergegeven, zijn strikt beschermd door auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten.
 • Elke reproductie van alle of een deel van de elementen op deze site of op de Alternativa-site is ten strengste verboden.

Belangrijke kracht

 • In het geval van een ongeval of overmacht dat de verantwoordelijkheden van Alternativa kan verhinderen of vertragen, zal Alternativa de klant binnen twee werkdagen na de datum van het incident op de hoogte brengen van het optreden van dergelijke incidenten of gevallen van overmacht.
 • Als deze opschorting meer dan 10 werkdagen duurt, heeft de klant de mogelijkheid om zijn lopende bestelling te annuleren en zal Alternativa overgaan tot terugbetaling.

Bestellingen buiten de Europese Unie

 • Als u producten bestelt in andere landen dan landen van de Europese Unie, bent u de importeur van de betreffende producten.
 • U bent mogelijk onderworpen aan douane- of andere lokale belastingen, invoerbelastingen of staatsbelastingen.
 • Deze rechten en betalingen behoren niet tot onze jurisdictie. Of het nu gaat om het melden en betalen aan de bevoegde autoriteiten en instanties in uw land, zij zijn uw verantwoordelijkheid en uw eigen verantwoordelijkheid.
 • We raden u aan om over deze aspecten de lokale overheid te raadplegen.
 • Professionele klanten komen in aanmerking als importeur van grondstoffen. Alle te betalen rechten of andere lokale belastingen of invoerbelastingen of staatsbelastingen zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van zakelijke klanten. Professionele klanten zijn als enige verantwoordelijk voor hun betaling, en Alternativa is niet verantwoordelijk, zowel wat betreft aangifte van betaling aan de bevoegde autoriteit als fysiek. Professionele klanten zijn verantwoordelijk voor het nakomen van hun verplichtingen op dit gebied en voor het inwinnen van informatie over deze aspecten bij de lokale autoriteiten van het betreffende land.